समाजवादको आधार तय नगरी यो यात्रा रोकिँदैन: महासचिव भुसाल