सबैभन्दा पारदर्शी नेता नै माधव नेपाल हो: सुदेश पराजुली