नरहरिनाथ गाउँपालिकाले ल्यायो ५२ करोडको बजेटकालिकोट। जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ५२ करोड ४८ लाख ३२ हजार ९ सय ७५ रुपैया ल्याएको छ।

आईतबार बसेको गाउँसभाको १३औं अधिवेशनबाट आगामी वर्षको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको हो। गाउँ सभामा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर बिष्टले र बजेट वक्तव्य गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमल कुमार शाहले प्रस्तुत गरेका थिए। उपाध्यक्ष शाहले ६२ प्रतिशत चालु तथा ३८ प्रतिशत पुजिगत तर्फ बजेट पेश गरेका हुन्।

नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानिकरण अनुदान बापत प्राप्त हुने अनुमानित ११ करोड ५० लाख, शशर्त अनुदान चालु २० करोड ९३ लाख, पुजिगत १ करोड ५४ लाख, बिशेष अनुदान १ करोड २० लाख, समपुरक अनुदान १ करोड ९० लाख, राजस्व बाँडफाटबाट प्राप्त हुने ९ करोड २६ लाख ९५ हजार ४ सय, प्रदेशबाट विनियोजित समानिकरण अनुदान १ करोड ३७ लाख ३६ हजार, शशर्त चालु ४२ लाख ७३ हजार, शशर्त पुजिगत १ करोड ४५ लाख तथा समपुरक अनुदान १ करोड ५० लाख राजस्व बाँडफाट ४ लाख ४८ हजार ५ सय ७५ गाउँपालिकाको अनुमानित आन्तरिक राजस्व २० लाख र गतको मौज्दात अनुमानित ३० लाख गरि गरि जम्मा बजेट ५२ करोड ४८ लाख ३२ हजार ९ सय ७५ रुपैया प्रस्तुत गरेका हुन्।