नरहरिनाथ गापामा कालिकोटकै सबैभन्दा धेरै मतदाताकालिकोट। कालिकोटमा ८३ हजार ७६ मतदाताको सङ्ख्या पुगेको छ।

जिल्लाको सबैभन्दा धेरै मतदातासंख्या नरहरिनाथ गाउँपालिकामा रहेको छ। निर्वाचन कार्यालय कालिकोटका अनुसार पुरुष ६ हजार ६ सय ८६ र महिला ६ हजार १ सय ३९ गिरि जम्मा १२ हजार ८ सय १७ मतदाता रहेका छन्।

दोस्रोमा खाँडाचक्र नगरपालिकामा पुरुष ५ हजार ९ सय ४६ र महिला ५ हजार ६ सय १ छन् भने जम्मा ११ हजार ५ सय ४७ मतदाता रहेका छन्। रास्कोट नगरपालिकामा पुरुष ५ हजार ४ सय ३४ र महिला ५ हजार १ सय २ छन भने जम्मा १० हजार ५ सय ३६ मतदाता सङ्ख्या छ। तिलागुफा नगरपालिकामा पुरुष ५ हजार २ सय ९८ र महिला ४ हजार ७ सय २८ जम्मा १० हजार २६ मतदाता सङ्ख्या छ।

त्यस्तै शुभकालिका गाउँपालिकामा पुरुष ४ हजार ६सय ४९ र महिला ४हजार ३सय ७९ जम्मा ९ हजार २८ मतदाता सङ्ख्या छ। पचालझरना गाउँपालिकामा पुरुष ३ हजार ९ सय ९६ र महिला ३ हजार ८ जम्मा ७ हजार ५ सय ४ मतदाता सङ्ख्या छ।

पलाँता गाउँपालिकामा पुरुष ४ हजार ५ सय ६ र महिला ३ हजार ६ सय ७१ जम्मा ८ हजार १ सय ७७ मतदाता सङ्ख्या छ। महावै गाउँपालिकामा पुरुष २ हजार ८ सय ६८ र महिला २ हजार ६सय ८० जम्मा ५ हजार ५सय ४८ मतदाता सङ्ख्या छ।

न्नित्रिवेणी गाउँपालिकामा पुरुष ३हजार ७सय ५५ र महिला ४ हजार १ सय ३८ जम्मा ७हजार ८ सय ९३ मतदाता सङ्ख्या रहेको निर्वाचन कार्यालय कालिकोटले जानकारी दिएको छ।