बर्दगोरिया गाउँपालिकाको बेरुजु सवा ५ करोड नजिककैलाली। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाको ५ करोड १२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ।

महालेखा परिक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदन २०७८ मा बर्दगोरिया गाउँपालिकाको सो रकम वेरुजु देखिएको हो। महालेखाले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा गरेको बर्दगोरिया गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट ५ करोड १२ लाख ५७ हजार बेरुजु आएको छ भने सो मध्यमा असलु गर्नुपर्ने रकम २ लाख ४७ हजार छ। यसैगरी ९८ लाख १६ हजार रुपैयाँको आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा नियमित गर्नुपर्नेतर्फ २७ लाख ५८ हजार र पेस्कीतर्फ ३ करोड ८४ लाख ३६ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७ मा सवा एक करोड बेरुजु आएको बर्दगोरियामा यो पटक बेरुजु भने ह्वात्तै बढेको देखिएको छ।