डुङ्गेश्वर गाउँपालिका ३ चौखुडा, हनेटा र डुम्राका केही दृष्यहरूदैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका ३, चौखुडा, हनेटा र डुम्राका केही दृष्यहरू

तस्बिर: दिपेन्द्र हमाल